Kompleksowe wdrożenia Lockout-Tagout Identyfikacja w przemyśle Oznaczenia maszyn i hal produkcyjnych Produkty specjalistyczne sklep-internetowy

Szkolenia LOTO: Lockout Tagout

Kluczowym elementem systemu LockOut-TagOut jest uświadomienie załogi, jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest zastosowanie LOTO. Jeżeli pracownicy nie będą poinformowani, albo przekonani o blokadach Lock Out, to nawet najlepszy system nie będzie działać. Firma INDUSTRIEL prowadzi szkolenia LOTO w taki sposób, aby pokazać korzyści dla każdego pracownika ze stosowania Lockout/Tagout dla podwyższenia bezpieczeństwa wszystkich.

Szkolenia są prowadzone z myślą o liderach bezpieczeństwa oraz pracownikach wystawionych na działanie niebezpiecznych rodzajów energii zasilających urządzenia zakładowe. Prawdziwa skuteczność procedur bezpieczeństwa leży w ich akceptacji i realizacji w praktyce. Można znacząco ograniczyć wypadki jeśli ludzie chcą i są w stanie przestrzegać procedury bezpieczeństwa.

Ponieważ jest to tak istotne, INDUSTRIEL udostępnia wiele filmów treningowych dotyczących najlepszych globalnych praktyk w zakresie Lock Out & Tag (blokowania i oznaczania niebezpiecznych źródeł energii).

Szkolenia prowadzone przez INDUSTRIEL prezentują, jak używać różnych urządzeń lockout/tagout i w jaki sposób zapobiegają one występowaniu wypadków śmiertelnych. To, co szkolenie ma przekazać, to sposób w jaki za pomocą małych, logicznych i nie wymagających wielkiego wysiłku kroków można znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników.

Procedury Lockout/Tagout/Tryout

Każdego dnia, miliony pracowników wystawionych jest na oddziaływanie niebezpiecznych rodzajów energii. Dochodzi do tysięcy urazów i niestety wypadków śmiertelnych, ponieważ urządzenia nie zostały bezpieczne odłączone od zasilania przed rozpoczęciem prac serwisowych.

Lockout / Tagout (LOTO) to procedura bezpieczeństwa zapewniająca, że urządzenia są właściwie odłączone i nie zostaną uruchomione ponownie przed ukończeniem prac serwisowych/konserwacyjnych. System Lockout/Tagout funkcjonuje w połączeniu z powszechnie stosowanymi elementami blokującym urządzenia bądź źródła energii, które utrzymują je w pozycji uniemożliwiającej załączenie niebezpiecznego źródła zasilania. Procedura wymaga umieszczenia na zablokowanym urządzeniu oznaczenia informującego o zakazie jego uruchamiania.

Ograniczenie do minimum ilości wypadków

Wyposażenie lockout/tagout, szkolenia załogi oraz filmy treningowe to istotne narzędzia, które są w stanie zredukować ilość wypadków i ograniczyć ryzyko w trakcie prac konserwacyjnych i serwisowych. Blokując dopływ energii, bez względu na to czy jest ona elektryczna, mechaniczna lub hydrauliczna, serwisowanie wyposażenia i urządzeń staje się bezpieczniejsze. Dopiero gdy ostatni pracownik Działu Utrzymania Ruchu usunie swoją kłódkę/blokadę, może zostać przywrócone zasilanie. To sprawia, że pracownicy DUR są odpowiedzialni za swoje indywidualne bezpieczeństwo, a wyposażenie lockout/tagout to niezawodne narzędzie ograniczające ryzyko i zmniejszające ilość wypadków w każdej branży przemysłowej.

Szkolenie INDUSTRIEL ma formę multimedialną i prezentuje wiele zdjęć i filmów, nawet szokujących - pokazujących LOTO, jako element konieczny do podniesienia bezpieczeństwa pracowników na halach produkcyjnych.

INDUSTRIEL prezentuje film pokazujący sens systemu Lock Out (zablokuj) Tag Out (oznacz).

www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl szkolenia LOTOwww.industriel.pl szkolenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO
www.industriel.pl wdrożenia LOTOwww.industriel.pl wdrożenia LOTO

INDUSTRIEL Piotr Augustyński

| tel. 500 215 447 | email: info@industriel.pl |
Łazy Biegonickie 253 | 33-340 Stary Sącz | woj. małopolskie